27/05/2015 07:22 GMT+7 Email Print Like 0

Thủ tướng gặp mặt các đại biểu trí thức trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Nhân dịp chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020, chiều 26/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ thân mật các đại biểu trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Thủ tướng nêu rõ trong thời đại toàn cầu hóa, khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng rất lớn, phát triển của Việt Nam hiện chưa tương xứng với tiềm năng, năng suất lao động thấp, sức cạnh tranh cải thiện chưa nhiều. Trong điều kiện Việt Nam phải hội nhập sâu rộng, cạnh tranh quyết liệt để phát triển, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao trong khi nguồn lực có hạn, muốn năng lực tự vệ đất nước tốt hơn, sức cạnh tranh cao hơn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó khoa học công nghệ mang yếu tố quyết định.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong ba khâu đột phá, thì khâu về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với khoa học công nghệ là khâu đột phá để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp hội và các hội thành viên khuyến khích, động viên đội ngũ trí thức trong và ngoài hội phát huy năng lực nghiên cứu sáng tạo đưa khoa học công nghệ vào kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh để bảo vệ Tổ quốc; tập hợp gắn kết đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng mong muốn Liên hiệp hội chủ động trong việc tập hợp đội ngũ các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành có tâm huyết để làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho Đảng và nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương chính sách phát triển; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để phát huy có hiệu quả tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong công tác phổ biến kiến thức, ứng dụng nhanh các tiến bộ, sản phẩm khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao sức cạnh tranh của từng sản phẩm và cả nền kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị Liên hiệp hội tích cực triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy đội ngũ trí thức, cho khoa học công nghệ phát triển./.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA