RCEP: Lực đẩy mới cho tăng trưởng xuất khẩu ASEAN

RCEP: Lực đẩy mới cho tăng trưởng xuất khẩu ASEAN

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đi vào thực thi từ đầu năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo ra lực đẩy mới, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư của Việt Nam với ASEAN và 5 đối tác ngoài ASEAN là Australia, New Zealand, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc; mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội xuất khẩu mới, đón đà phục hồi kinh tế.

Top