Binon Cacao: Làm kinh tế và du lịch từ những hạt ca cao

Binon Cacao: Làm kinh tế và du lịch từ những hạt ca cao

Theo tiếng Nhật, từ “Bi” lấy trong từ có nghĩa là “sạch, đẹp”, từ “Non” trong từ có nghĩa là “nông nghiệp” để ghép thành Binon với ý nghĩa là “nông nghiệp sạch, nông nghiệp đẹp” – và suốt từ năm 2017 đến nay, Công ty Cổ Phần Binon Cacao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) luôn xây dựng và phát triển thương hiệu theo tiêu chí nêu trên với các dòng sản phẩm từ cacao sạch chất lượng cao (nông nghiệp sạch) vừa là một địa chỉ tham quan nông nghiệp độc đáo (nông nghiệp đẹp) tại địa phương.

Top