Tái hiện nghệ thuật Đạo Mẫu trong tranh sơn mài

20 tác phẩm tranh sơn mài khổ lớn về chủ đề Đạo mẫu được họa sĩ Trần Tuấn Long tập hợp và triển lãm lấy tên “Vân Du” đã giúp công chúng khám phá những nét văn hóa độc đáo của nghệ thuật hầu đồng tại Việt Nam dưới góc nhìn hội họa.

Độc đáo trang phục người Dao Lô Gang

Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc là văn hóa của một tộc người. Trang phục truyền thống càng trở nên quan trọng hơn khi hội nhập với thế giới. Người dân tộc Dao Lô Gang là một trong số ít dân tộc còn lưu giữ được những nét văn hóa riêng bởi đã duy trì việc mặc trang phục truyền thống trong lao động sản xuất hàng ngày.

Top