20/08/2015 09:45 GMT+7 Email Print Like 0

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2015):
Nhớ mùa Thu năm ấy!

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2015), chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh lịch sử đáng nhớ về không khí sục sôi, tự hào của những ngày mùa Thu tháng Tám năm 1945.
Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

70 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo xây dựng đất nước ngày càng phát triển, thoát khỏi tình trạng nước nghèo, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Sáng 19/8/1945, lực lượng Việt Minh và nhân dân Thủ đô đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ,
mở đầu cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Trưa ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân Thủ đô đổ về 
Quảng trường Nhà hát Lớn 
dự Lễ mít tinh biểu dương lực lượng và chào mừng Uỷ ban Quân quản. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền
do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Lễ mít tinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Hình ảnh nhân dân các tỉnh Nam Bộ vùng lên giành chính quyền
trong những ngày Cách mạng tháng Tám sôi sục. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Chính phủ lâm thời được thành lập ngày 25/8/1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Ảnh: Tư liệu TTXVNNgày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam
trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ảnh: Tư liệu TTXVNHình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên Lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Ảnh: Tư liệu TTXVN


Quảng trường Ba Đình lịch sử  ngày 2/9/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Lực lượng quân đội còn non trẻ của Cách mạng
vinh dự ra mắt quốc dân đồng bào trong ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ảnh: Tư liệu TTXVN

TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA