17/01/2017 10:05 GMT+7 Email Print Like 0

Lễ ký Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản với Việt Nam


Quang cảnh lễ ký kết.
Ngày 16 tháng 1, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ký với Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hai Hiệp định vay vốn với tổng giá trị 21 tỷ yên.

Đại diện cho Chính phủ hai nước ký kết Hiệp định vốn vay là ông Fujita Yasuo, Trưởng Đại diện JICA Việt Nam và ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam.

Chương trình sẽ hỗ trợ thực hiện một cách vững chắc việc ổn định lĩnh vực tài chính, tăng cường kỷ luật tài khóa, cải tổ quản trị, cải tiến quản lý các doanh nghiệp nhà nước, tăng cường hiệu quả đầu tư công và tinh giản thủ tục hành chính, thông qua hỗ trợ tài chính và đối thoại chính sách. Thông qua các biện pháp này, hoạt động quản lý kinh tế và năng lực cạnh tranh của Việt Nam sẽ được tăng cường, góp phần vào quá trình xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng bền vững.

Hai giai đoạn đầu của chương trình Tín dụng Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Năng lực Cạnh tranh đã được cấp vốn thông qua các khoản vay ODA Nhật Bản trị giá 15 tỷ yên mỗi đợt vào tháng 3 năm 2013 và năm 2014. Tín dụng Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Năng lực Cạnh tranh (III) là giai đoạn ba của Chương trình, sẽ hỗ trợ cho những nỗ lực cao hơn nữa của Chính phủ Việt Nam dựa trên đánh giá tích cực về các cải cách chính sách và thể chế đã được Chính phủ Việt Nam thực hiện trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015. Trong quá trình thực hiện chương trình, JICA cũng hỗ trợ xây dựng chính sách và thể chế, tăng cường việc thực hiện thông qua hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại cho các cải cách chính sách và thể chế trong khuôn khổ dự án.

Chương trình này đồng tài trợ với Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức khác. Khoản hỗ trợ tài chính sẽ được phân bổ bằng ngoại tệ vào các quỹ thanh toán kinh phí cần thiết cho nhập khẩu hàng hóa nói chung./.

Nguồn : JICA Việt Nam
 
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA