Sáng 17/10/2017 tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Sáng 17/10/2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

 • Sáng 17/10/2017 tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

  Sáng 17/10/2017 tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

  Sáng 17/10/2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

 • Chiều 15/10/2017 tại Tp. Saint Petersburg (Liên Bang Nga) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU - 137). Trong bài phát biểu Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quyền bình đẳng giữa các dân tộc các tôn giáo được khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam. Năm 2013 Quốc hội Việt Nam đã thông qua bản Hiến pháp mới trong đó tiếp tục khẳng định Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống... Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  Chiều 15/10/2017 tại Tp. Saint Petersburg (Liên Bang Nga) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU - 137). Trong bài phát biểu Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quyền bình đẳng giữa các dân tộc các tôn giáo được khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam. Năm 2013 Quốc hội Việt Nam đã thông qua bản Hiến pháp mới trong đó tiếp tục khẳng định Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống... Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  Chiều 15/10/2017, tại Tp. Saint Petersburg (Liên Bang Nga), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU - 137). Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quyền bình đẳng giữa các dân tộc, các tôn giáo được khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam. Năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua bản Hiến pháp mới, trong đó tiếp tục khẳng định Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống... Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

 • Tối 14/10/2017 tại Tp. Saint Petersburg (Liên bang Nga) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU - 137). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  Tối 14/10/2017 tại Tp. Saint Petersburg (Liên bang Nga) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU - 137). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  Tối 14/10/2017, tại Tp. Saint Petersburg (Liên bang Nga), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU - 137). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

 • Từ 11-13/10/2017 Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã sang thăm chính thức Indonesia. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu tại Lễ ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam – Indonesia giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

  Từ 11-13/10/2017 Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã sang thăm chính thức Indonesia. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu tại Lễ ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam – Indonesia giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

  Từ 11-13/10/2017, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã sang thăm chính thức Indonesia. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu tại Lễ ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam – Indonesia giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

 • Chiều 12/10/2017 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

  Chiều 12/10/2017 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

  Chiều 12/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Sáng 12/10/2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm và chỉ đạo khắc phục tình hình mưa lũ tại khu vực bị ngập lụt tại Tràn Lạc Khoái xã Gia Lạc huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Sáng 12/10/2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm và chỉ đạo khắc phục tình hình mưa lũ tại khu vực bị ngập lụt tại Tràn Lạc Khoái xã Gia Lạc huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Sáng 12/10/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm và chỉ đạo khắc phục tình hình mưa lũ tại khu vực bị ngập lụt tại Tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Sáng 11/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị: về kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018; công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và về công tác cán bộ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

   Sáng 11/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị: về kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018; công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và về công tác cán bộ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

  Sáng 11/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị: về kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018; công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và về công tác cán bộ. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Sáng 10/10/2017 tại Phủ Chủ tịch Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ngài Kari Kahiluoto Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  Sáng 10/10/2017 tại Phủ Chủ tịch Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ngài Kari Kahiluoto Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  Sáng 10/10/2017, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

1 2 3 4 5 >  ... >>