Sáng 23/4/2018 tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 23/4/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Sáng 23/4/2018 tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Sáng 23/4/2018 tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Sáng 23/4/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Chiều 20/4/2018 tại Trụ sở Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Trần Vũ Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Chiều 20/4/2018 tại Trụ sở Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Trần Vũ Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Chiều 20/4/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Trần Vũ, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Chiều 20/4/2018 tại Trụ sở Trung ương Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Cố vấn Nhà nước Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

  Chiều 20/4/2018 tại Trụ sở Trung ương Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Cố vấn Nhà nước Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

  Chiều 20/4/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 • Chiều 19/4/2018 tại Phủ Chủ tịch Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Cố vấn Nhà nước Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar bà Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi duyệt Đội danh dự tại Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Chiều 19/4/2018 tại Phủ Chủ tịch Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Cố vấn Nhà nước Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar bà Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi duyệt Đội danh dự tại Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Chiều 19/4/2018, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar, bà Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi duyệt Đội danh dự tại Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Từ ngày 15-19/4/2018 Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu thăm và làm việc tại Trung Quốc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung Nam Hải ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lương Tuấn/TTXVN

  Từ ngày 15-19/4/2018 Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu thăm và làm việc tại Trung Quốc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung Nam Hải ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lương Tuấn/TTXVN

  Từ ngày 15-19/4/2018, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu, thăm và làm việc tại Trung Quốc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung Nam Hải ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lương Tuấn/TTXVN

 • Chiều 17/4/2018 tại Trụ sở Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam-Indonesia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Chiều 17/4/2018 tại Trụ sở Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam-Indonesia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  Chiều 17/4/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam-Indonesia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Sáng 17/4/2018 tại Hà Nội Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ ba Uỷ ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tại Lễ ký Biên bản Kỳ họp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  Sáng 17/4/2018 tại Hà Nội Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ ba Uỷ ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tại Lễ ký Biên bản Kỳ họp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  Sáng 17/4/2018, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ ba Uỷ ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tại Lễ ký Biên bản Kỳ họp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

 • Nhận lời mời của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran do ngài Ali Ardeshir Larijani Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-18/4/2018. Lễ đón chính thức và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội sáng 16/4/2018. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani tại lễ đón. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  Nhận lời mời của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran do ngài Ali Ardeshir Larijani Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-18/4/2018. Lễ đón chính thức và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội sáng 16/4/2018. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani tại lễ đón. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  Nhận lời mời của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, do ngài Ali Ardeshir Larijani, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-18/4/2018. Lễ đón chính thức và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, sáng 16/4/2018. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani tại lễ đón. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

1 2 3 4 5 >  ... >>