ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2017 ທີ່ນະຄອນ ຍາຈາງ ແຂວງ ແຄງຮວ່າ ໄດ້ດຳເນີນໄປ 5 ກອງປະຊຸມກຸ່ມ ໃນຂອບເຂດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (SOM1) ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນ: ຄູ່ຮ່ວມມືນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ ຂົງເຂດການຄ້າເສລີ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເຂົ້າໃກ້ຕະຫຼາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນພາບ: ພາບທັງໝົດໃນ ກອງປະຊຸມກຸ່ມກ່ຽວກັບ ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ. (ພາບ: ຫງວຽນຄາງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2017, ທີ່ນະຄອນ ຍາຈາງ, ແຂວງ ແຄງຮວ່າ ໄດ້ດຳເນີນໄປ 5 ກອງປະຊຸມກຸ່ມ ໃນຂອບເຂດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (SOM1) ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນ: ຄູ່ຮ່ວມມືນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ, ຂົງເຂດການຄ້າເສລີ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ເຂົ້າໃກ້ຕະຫຼາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນພາບ: ພາບທັງໝົດໃນ ກອງປະຊຸມກຸ່ມກ່ຽວກັບ ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ. (ພາບ: ຫງວຽນຄາງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

 • ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2017 ທີ່ນະຄອນ ຍາຈາງ ແຂວງ ແຄງຮວ່າ ໄດ້ດຳເນີນໄປ 5 ກອງປະຊຸມກຸ່ມ ໃນຂອບເຂດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (SOM1) ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນ: ຄູ່ຮ່ວມມືນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ ຂົງເຂດການຄ້າເສລີ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເຂົ້າໃກ້ຕະຫຼາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນພາບ: ພາບທັງໝົດໃນ ກອງປະຊຸມກຸ່ມກ່ຽວກັບ ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ. (ພາບ: ຫງວຽນຄາງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2017 ທີ່ນະຄອນ ຍາຈາງ ແຂວງ ແຄງຮວ່າ ໄດ້ດຳເນີນໄປ 5 ກອງປະຊຸມກຸ່ມ ໃນຂອບເຂດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (SOM1) ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນ: ຄູ່ຮ່ວມມືນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ ຂົງເຂດການຄ້າເສລີ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເຂົ້າໃກ້ຕະຫຼາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນພາບ: ພາບທັງໝົດໃນ ກອງປະຊຸມກຸ່ມກ່ຽວກັບ ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ. (ພາບ: ຫງວຽນຄາງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2017, ທີ່ນະຄອນ ຍາຈາງ, ແຂວງ ແຄງຮວ່າ ໄດ້ດຳເນີນໄປ 5 ກອງປະຊຸມກຸ່ມ ໃນຂອບເຂດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (SOM1) ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນ: ຄູ່ຮ່ວມມືນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ, ຂົງເຂດການຄ້າເສລີ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ເຂົ້າໃກ້ຕະຫຼາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນພາບ: ພາບທັງໝົດໃນ ກອງປະຊຸມກຸ່ມກ່ຽວກັບ ອາຊີບຫາປາ ແລະ ມາຫາສະໝຸດ. (ພາບ: ຫງວຽນຄາງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

 • ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟ້າມບິ່ງມິນ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Elisabeth Nilsson ຜູ້ວ່າການເຂດ Ostergotland (ຊູແອດ) ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ ຫວຽດນາມ. (ພາບ: ຫງວຽນເຢີນ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟ້າມບິ່ງມິນ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Elisabeth Nilsson ຜູ້ວ່າການເຂດ Ostergotland (ຊູແອດ) ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ ຫວຽດນາມ. (ພາບ: ຫງວຽນເຢີນ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ 2017, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟ້າມບິ່ງມິນ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Elisabeth Nilsson, ຜູ້ວ່າການເຂດ Ostergotland (ຊູແອດ) ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ ຫວຽດນາມ. (ພາບ: ຫງວຽນເຢີນ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

 • ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກຸມພາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂຳ່ນັບຂອງທ່ານ Liam Fox ລັດຖະມົນຕີ ການຄ້າສາກົນ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ ຫວຽດນາມ. (ພາບ: ຖົ໋ງເຍີດ-ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ)

  ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກຸມພາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂຳ່ນັບຂອງທ່ານ Liam Fox ລັດຖະມົນຕີ ການຄ້າສາກົນ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ ຫວຽດນາມ. (ພາບ: ຖົ໋ງເຍີດ-ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ)

  ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກຸມພາ 2017, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂຳ່ນັບຂອງທ່ານ Liam Fox, ລັດຖະມົນຕີ ການຄ້າສາກົນ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ ຫວຽດນາມ. (ພາບ: ຖົ໋ງເຍີດ-ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ)

 • ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງປະທານສະພາສາສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Valentina Ivanovna Matvienko ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. (ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງປະທານສະພາສາສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Valentina Ivanovna Matvienko ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. (ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2017, ທີ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງປະທານສະພາສາສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Valentina Ivanovna Matvienko ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. (ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

 • ແຕ່ວັນທີ 20-22 ກຸມພາ 2017 ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສະພາສູງສະຫະພັນ ສະພາແຫ່ງຊາດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ນຳໂດຍທ່ານນາງ Valentina Ivanovna Matvienko ປະທານສະພາສູງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ ການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານນາງ ຫງວຽນທິກີມເງິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Valentina Ivanovna Matvienko ປະທານສະພາສູງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນໄປທີ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ. (ພາບ: ຈ້ອງດຶກ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ແຕ່ວັນທີ 20-22 ກຸມພາ 2017 ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສະພາສູງສະຫະພັນ ສະພາແຫ່ງຊາດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ນຳໂດຍທ່ານນາງ Valentina Ivanovna Matvienko ປະທານສະພາສູງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ ການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານນາງ ຫງວຽນທິກີມເງິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Valentina Ivanovna Matvienko ປະທານສະພາສູງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນໄປທີ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ. (ພາບ: ຈ້ອງດຶກ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ແຕ່ວັນທີ 20-22 ກຸມພາ 2017, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສະພາສູງສະຫະພັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ນຳໂດຍທ່ານນາງ Valentina Ivanovna Matvienko, ປະທານສະພາສູງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ, ການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານນາງ ຫງວຽນທິກີມເງິນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Valentina Ivanovna Matvienko, ປະທານສະພາສູງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນໄປທີ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ. (ພາບ: ຈ້ອງດຶກ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

 • ໃນກອບຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ແຂວງ ແທງຮວາ ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກຸມພາ 2017 ທ່ານປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດ້າຍກວາງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງງານເຄມີ ແລະ ກັ່ນຕອງນຳ້ມັນ ງີເຊີນ ສັງກັດກັບເຂດເສດຖະກິດ ງີເຊີນ ໃນບໍລິເວນເມືອງ ຕີງຢາ. ໃນພາບ: ທ່ານປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດ້າຍກວາງ ພ້ອມກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ພວມເຮັດວຽກທີ່ໂຮງງານເຄມີ ແລະ ກັ່ນຕອງນຳ້ມັນ ງີເຊີນ. (ພາບ: ຍານຊ໋າງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ໃນກອບຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ແຂວງ ແທງຮວາ ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກຸມພາ 2017 ທ່ານປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດ້າຍກວາງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງງານເຄມີ ແລະ ກັ່ນຕອງນຳ້ມັນ ງີເຊີນ ສັງກັດກັບເຂດເສດຖະກິດ ງີເຊີນ ໃນບໍລິເວນເມືອງ ຕີງຢາ. ໃນພາບ: ທ່ານປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດ້າຍກວາງ ພ້ອມກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ພວມເຮັດວຽກທີ່ໂຮງງານເຄມີ ແລະ ກັ່ນຕອງນຳ້ມັນ ງີເຊີນ. (ພາບ: ຍານຊ໋າງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ໃນກອບຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ແຂວງ ແທງຮວາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກຸມພາ 2017, ທ່ານປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດ້າຍກວາງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງງານເຄມີ ແລະ ກັ່ນຕອງນຳ້ມັນ ງີເຊີນ ສັງກັດກັບເຂດເສດຖະກິດ ງີເຊີນ ໃນບໍລິເວນເມືອງ ຕີງຢາ. ໃນພາບ: ທ່ານປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດ້າຍກວາງ ພ້ອມກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ , ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ພວມເຮັດວຽກທີ່ໂຮງງານເຄມີ ແລະ ກັ່ນຕອງນຳ້ມັນ ງີເຊີນ. (ພາບ: ຍານຊ໋າງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

 • ແຕ່ວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2017 ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ບາກລຽວ ຕໍ່ສະພາບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກປີ 2016 ແລະ ທິດທາງ ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມປີ 2017. ໃນພາບ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ລົງຢ້ຽມຢາມ ຕົວແບບລ້ຽງກຸ້ງບັນລຸສະມັດຕະພາບສູງຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ຫວຽດນາມ-ອົສຕຣາລີ ຢູ່ຕາແສງ ວີງຖິງ ເມືອງ ຮວ່າບິ່ງ. (ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ແຕ່ວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2017 ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ບາກລຽວ ຕໍ່ສະພາບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກປີ 2016 ແລະ ທິດທາງ ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມປີ 2017. ໃນພາບ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ລົງຢ້ຽມຢາມ ຕົວແບບລ້ຽງກຸ້ງບັນລຸສະມັດຕະພາບສູງຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ຫວຽດນາມ-ອົສຕຣາລີ ຢູ່ຕາແສງ ວີງຖິງ ເມືອງ ຮວ່າບິ່ງ. (ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ແຕ່ວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2017, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ບາກລຽວ ຕໍ່ສະພາບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກປີ 2016 ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມປີ 2017. ໃນພາບ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ລົງຢ້ຽມຢາມ ຕົວແບບລ້ຽງກຸ້ງບັນລຸສະມັດຕະພາບສູງຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ຫວຽດນາມ-ອົສຕຣາລີ ຢູ່ຕາແສງ ວີງຖິງ, ເມືອງ ຮວ່າບິ່ງ. (ພາບ: ຈີ໋ຢຸງ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

 • ໃນການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສ.ກູບາແຕ່ວັນທີ 16-17 ກຸມພາ 2017 ທ່ານນາງ ຕ່ອງທິຟ໋ອງ ກຳມະການກົມການເມືອງ ຮອງປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບທ່ານ José Ramón Machado Ventura ເລຂາທີສອງ ພັກກອມມູນິດກູບາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ແລະ ສະພາລັດຖະມົນຕີ. (ພາບ: ເລຮ່າ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ໃນການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສ.ກູບາແຕ່ວັນທີ 16-17 ກຸມພາ 2017 ທ່ານນາງ ຕ່ອງທິຟ໋ອງ ກຳມະການກົມການເມືອງ ຮອງປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບທ່ານ José Ramón Machado Ventura ເລຂາທີສອງ ພັກກອມມູນິດກູບາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ແລະ ສະພາລັດຖະມົນຕີ. (ພາບ: ເລຮ່າ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

  ໃນການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສ.ກູບາແຕ່ວັນທີ 16-17 ກຸມພາ 2017, ທ່ານນາງ ຕ່ອງທິຟ໋ອງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບທ່ານ José Ramón Machado Ventura, ເລຂາທີສອງ ພັກກອມມູນິດກູບາ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ແລະ ສະພາລັດຖະມົນຕີ. (ພາບ: ເລຮ່າ-ຂ່າວສານຫວຽດນາມ)

1 2 3 4 5 >  ... >>