24/10/2018 08:53 GMT+7 Email Print Like 0

Việt Nam kêu gọi tiếp tục cải tổ hệ thống phát triển Liên hợp quốc

Ngày 22/10, Ủy ban các vấn đề kinh tế và tài chính (Ủy ban 2) thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 đã thảo luận về đề mục “Hoạt động hợp tác phát triển của Liên hợp quốc."

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại phiên thảo luận, các nước bày tỏ ủng hộ nỗ lực triển khai kế hoạch cải tổ hệ thống phát triển Liên hợp quốc  nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Chương trình Nghị sự 2030 vì Phát triển bền vững, với trọng tâm là xóa bỏ đói nghèo.

Các nước đang phát triển nhấn mạnh tiến trình cải tổ cần phù hợp với các ưu tiên phát triển của quốc gia, bảo đảm bình đẳng giới và sự cân bằng giữa các khu vực, tăng cường số lượng nhân viên địa phương; đồng thời, quan ngại về tình hình suy giảm nguồn lực và kêu gọi các nước tài trợ tiếp tục cam kết hỗ trợ nguồn lực dành cho phát triển.

Việc triển khai các nỗ lực cải tổ trong thời gian tới, bao gồm đổi mới hệ thống Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, khung hỗ trợ phát triển và nhóm các cơ quan Liên hợp quốc tại cấp quốc gia, cần được thực hiện thông qua tham vấn chặt chẽ với các quốc gia thành viên.

Phát biểu thay mặt các nước ASEAN, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, hoan nghênh tiến bộ đạt được trong tiến trình cải tổ hệ thống phát triển tổ chức đa phương này.

Đại sứ đánh giá cao quan hệ đối tác phát triển ASEAN-Liên hợp quốc ngày càng được củng cố, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là các lĩnh vực thuộc Kế hoạch hành động ASEAN-Liên hợp quốc giai đoạn 2016-2020, góp phần triển khai và thúc đẩy tính bổ trợ lẫn nhau giữa Tầm nhìn ASEAN 2025 và Chương trình Nghị sự 2030.

Theo Đại sứ, cơ chế hợp tác giữa Ban thư ký ASEAN và Ban thư ký Liên hợp quốc cũng ngày càng được thúc đẩy.

Ngoài ra, Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ quan ngại của nhiều nước về tình hình suy giảm nguồn lực, kêu gọi tiếp tục tiến trình cải tổ hệ thống phát triển Liên hợp quốc dựa trên các ưu tiên của quốc gia.

Đại sứ đã thay mặt ASEAN kêu gọi Liên hợp quốc cũng như các nước thành viên Liên hợp quốc tiếp tục ủng hộ hợp tác Nam-Nam và hợp tác ba bên./.

TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA