Tin tức

Đông Anh tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019

Ngày 15/11, Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Anh. Đến nay, Đông Anh đã có 133 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP và là huyện đầu tiên của Hà Nội tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội).


Một trong những sản phẩm được đánh giá sản phẩm OCOP tại Hội nghị.


Đến nay, Đông Anh đã có 133 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP và là huyện đầu tiên của Hà Nội thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Thực hiện Chương trình OCOP năm 2019 theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020 và Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thành phố Hà Nội đến năm 2020, huyện Đông Anh đã xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm Chủ tịch Hội đồng và triển khai đến các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và các hộ kinh doanh đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Tại Hội nghị, huyện Đông Anh đã tổ chức đánh giá, phân hạng 20 sản phẩm thuộc 3 nhóm: thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ. Đến nay, Đông Anh đã có 133 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP và là huyện đầu tiên của Hà Nội thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Để thúc đẩy Chương trình OCOP phát triển, Đông Anh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện có từ 40 - 45 sản phẩm được thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao, tập trung ở nhóm thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, đồ uống, du lịch… Đây là những sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở địa phương, đã có thương hiệu và đang tích cực xây dựng và phát triển thương hiệu./.
Thực hiện: Công Đạt

Đoàn Đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hội kiến Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Đoàn Đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hội kiến Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Chiều 30/11, Đoàn Đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung ương Trung Quốc do Phó Tổng Thư ký Dương Xuân Lôi làm Trưởng Đoàn đã hội kiến đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Top