Tin tức

Việt Nam tham dự cuộc họp Uỷ ban Điều phối Kết nối ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 18/4, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp đầu tiên trong năm 2022 của Uỷ ban Điều phối kết nối ASEAN (ACCC 1/2022) tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta (Indonesia).

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 18/4, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp đầu tiên trong năm 2022 của Uỷ ban Điều phối kết nối ASEAN (ACCC 1/2022) tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta (Indonesia).

  Các đai biểu dự cuộc họp đầu tiên trong năm 2022 của Uỷ ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC 1/2022) diễn ra theo hình thức trực tiếp tại tại trụ sở Ban thư ký ASEAN. Ảnh: TTXVN phát  

Cuộc họp ghi nhận và đánh giá cao tiến triển tích cực trong triển khai cả 5 lĩnh vực chiến lược và 14/15 sáng kiến của Kế hoạch Tổng thể kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025). Đáng lưu ý, dự án “Đánh giá về các xu hướng cơ sở hạ tầng bền vững tương lai và các ưu tiên của ASEAN hậu đại dịch” dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022; dự án “Tăng cường các nền tảng du lịch số ASEAN” đã bắt đầu triển khai từ tháng 1/2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022. Các đại biểu nhấn mạnh các dự án và hoạt động của MPAC 2025 đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc triển khai Khung Phục hồi tổng thể ASEAN và xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN hậu 2025. Cuộc họp cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho Báo cáo tiến độ thường niên lần thứ 4 của MPAC 2025, và Hội thảo Kết nối ASEAN lần thứ 13 vào cuối năm nay. 


  Trong thời gian tới, ASEAN sẽ tập trung nguồn lực, vận động các bên đối tác tham gia hỗ trợ và thúc đẩy các dự án trong các lĩnh vực chiến lược. Cụ thể, ASEAN sẽ ưu tiên triển khai hoặc tiếp nối kết quả các dự án về đánh giá tương lai của cơ sở hạ tầng bền vững và các ưu tiên hậu đại dịch, xây dựng dữ liệu về các tuyến thương mại, xây dựng từ điển về dữ liệu mở ASEAN, tăng cường phát triển các nền tảng số ASEAN, xây dựng mạng lưới thành phố trong Chiến lược Đô thị hóa bền vững ASEAN, nâng cao đào tạo dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực ASEAN trong giai đoạn mới.

 

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) vào tháng 9/2016, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Kế hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN tới năm 2025 với tầm nhìn tạo ra một ASEAN kết nối và liên kết toàn diện, thông suốt. Ủy ban Điều phối kết nối ASEAN (ACCC) được thành lập nhằm theo dõi, đánh giá và định kỳ báo cáo Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC), Hội nghị cấp cao ASEAN về tình hình và thách thức trong việc triển khai MPAC 2025. Các đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực các nước ASEAN tại Jakarta đồng thời là thành viên đại diện tham gia ACCC./.

VNP/TTXVN


Top