Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết

Ngày 16/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2022. Dự phiên họp còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ban, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế. Thời gian qua, việc xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế đã được Chính phủ thúc đẩy tích cực theo thẩm quyền. Theo đó, đã có một luật được sửa đổi, bổ sung, song vẫn còn những vướng mắc về mặt thể chế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, nhất là tháo gỡ những nút thắt về thể chế. “Đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao hơn; đã thúc đẩy rồi, thúc đẩy mạnh hơn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để việc xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế đạt tiến độ, chất lượng cao hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại phiên họp, Chính phủ cho ý kiến về 3 dự án luật gồm Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Dầu khí (sửa đổi); đồng thời xem xét đối với đề nghị xây dựng 5 luật khác như Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi)... và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Các đại biểu đã nghe dự thảo tờ trình; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; báo cáo thẩm tra; thảo luận sôi nổi về các dự án luật và việc đề nghị xây dựng các luật. Các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan đã thảo luận, làm rõ thêm sự cần thiết xây dựng Luật này; những điểm nghẽn, bất cập cần giải quyết; tính phù hợp, liên thông, đồng bộ giữa các luật...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến cụ thể đối với từng dự án luật; giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo các luật để Chính phủ trình Quốc hội vào thời gian thích hợp.

Trong quá trình thảo luận, Thủ tướng chỉ rõ, nguyên tắc xây dựng pháp luật là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, song tạo điều kiện cho đổi mới, sáng tạo; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết; không đặt lợi ích của bộ, ngành trong xây dựng pháp luật; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm và kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực; phù hợp với thể chế của Việt Nam, phù hợp với tình hình thực tế và hội nhập quốc tế.

Đối với các luật liên quan các vấn đề kinh tế phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và đảm bảo các cân đối lớn; cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò quản lý, song không làm thay, can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, các dự án luật được đưa ra để xây dựng tại phiên họp đã cụ thể hóa đường lối, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết của Trung ương, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội.

Các cơ quan đã bám sát quy trình, quy định để xây dựng pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các dự án luật đã bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn mà thực tiễn đặt ra. Quá trình xây dựng luật, các thành viên Chính phủ đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết, thể hiện trách nhiệm cao.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan trình dự thảo tiếp tục tiếp thu ý kiến, tranh thủ tối đa trí tuệ của các đại biểu, trên cơ sở đó hoàn thiện các dự án luật; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện, lấy ý kiến, kể cả ý kiến phản biện để bổ sung, hoàn thiện đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo tiến độ.

Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì tổ chức thêm các hội thảo, tranh thủ ý kiến của các cơ quan, nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trên tinh thần dân chủ, tôn trọng lẫn nhau, tranh thủ trí tuệ để các luật đảm bảo sát thực tiễn, triển khai có hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành. Bộ Tư pháp hoàn thiện các quy trình, quy định, trình tự và đôn đốc các bộ, ngành xây dựng thể chế, đảm bảo tiến độ, chất lượng; hoàn thiện chế độ, chính sách, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, xứng tầm với nhiệm vụ là một trong những đột phá chiến lược.

Các cơ quan truyền thông phối hợp với các cơ quan trình, thẩm định để thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện; không khí sôi nổi, trách nhiệm, tâm huyết trong quá trình xây dựng pháp luật, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam; phấn đấu mở cửa du lịch vào ngày 15/3/2022.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mở cửa du lịch, mở cửa trường học đảm bảo an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả. Bộ Y tế tiếp tục tăng cường kiểm soát dịch COVID-19, giảm tối đa ca mắc, ca chuyển nặng và tử vong; đôn đốc, kiểm tra, thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch tiêm vaccine mùa Xuân 2022; đẩy nhanh quá trình thẩm định, cấp phép lưu hành, kiểm soát giá cả, hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19.

“Các chính sách, quy định phải thống nhất từ Trung ương đến địa phương; có thể linh hoạt trong phạm vi nhất định và thẩm quyền nhất định, song phải thực hiện nghiêm theo Nghị quyết 128/NQ-CP”, Thủ tướng chỉ rõ./.

TTXVN/VNP

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về sáu luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về sáu luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 22/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, bao gồm: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Luật Lưu trữ năm 2024; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2024.

Top