Tin tức

Hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng, ngày 8/12, Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Những vấn đề và phương hướng giải quyết tình hình kinh tế - tài chính, kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” đã được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm trưởng đoàn. 

  Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào  

 Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Hội thảo lý luận giữa hai Đảng lần này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ những nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới. Đồng chí trao đổi những kinh nghiệm, bài học thành công của Việt Nam qua 35 đổi mới và nêu một số định hướng lớn về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2045.

  Đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng NDCM Lào phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào  

 Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Khamphan Pheuyavong đánh giá chủ đề hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, vừa cơ bản, vừa có tính cấp thiết trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của hai nước Việt Nam và Lào. Đồng chí khẳng định những nhận thức và sự kiên định của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về đường lối đổi mới phát triển toàn diện và có nguyên tắc, áp dụng cơ chế kinh tế thị trường theo đặc điểm của Lào và những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong những năm qua, thành tựu trong quản trị quốc gia trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đảm bảo các cân đối lớn, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – tín dụng, ngân hàng. Đồng chí phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến kinh tế vĩ mô của Lào trong thời gian qua, đồng thời nêu những phương hướng, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển kinh tế xanh và bền vững. 

  Quang cảnh Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào  
 Trong 2 ngày 8-9/12, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề lý luận và kinh nghiệm của hai nước trong duy trì ổn định kinh tế vĩ mô gắn với bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tài chính; thu hút đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; kiểm soát lạm phát…
 Được tổ chức từ năm 2013, hội thảo lý luận là một cơ chế quan trọng để hai Đảng trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top