Tin tức

Hội nghị nữ khoa học toàn quốc lần thứ hai

Toàn cảnh Hội nghị nữ khoa học toàn quốc lần thứ 2. Ảnh: Thảo Vy/VNP
Hội nghị nữ khoa học toàn quốc lần thứ hai với chủ đề: “Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” đã được Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức trong hai ngày 9-10/12.

Tại Hôi nghị, các báo cáo về nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ vào thực tiễn đã được chính tác giả là các nhà nữ khoa học trình bày.

Hội nghị là cơ hội, đồng thời là động lực thúc đẩy các nhà nữ khoa học nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Tại Hội nghị đã có 56 báo cáo, chia làm hai phần. Phần 1 là trình bày báo cáo POSTER của 16 cán bộ Khoa học nữ, tổ chức 3 phiên báo cáo chuyên đề. Phần 2 là Hội nghị khoa học phiên toàn thể và trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ của các nhà nữ khoa học. 3 phiên báo cáo chuyên đề, được chia làm 3 chủ đề chính: Khoa học xã hội và nhân văn (5 báo cáo chuyên đề); Môi trường – nông nghiệp và khoa học (6 báo cáo chuyên đề); Y dược và dinh dưỡng (5 báo cáo chuyên đề)./.

Tin, ảnh: Thảo Vy/VNP


Top