Tiêu điểm

Những trang báo đi cùng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chung sức đồng lòng, gắn kết sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.
Những trang tư liệu của Báo ảnh Việt Nam mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu, của các vị tiền bối, lão thành đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Những trang báo nhuốm màu thời gian đã tri ân các vị tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp máu xương, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ và các chiến công vĩ đại khác trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước.
 
Những trang báo đăng trên Hình ảnh Việt Nam số 1, phát hành tháng 10 năm 1954

Những trang báo đăng trên Hình ảnh Việt Nam số 2, phát hành tháng 12 năm 1954

Những trang báo đăng trên Hình ảnh Việt Nam số 140, phát hành tháng 5 năm 1969Trang báo đăng trên Hình ảnh Việt Nam số 189, phát hành tháng 5 năm 1974

Những trang báo đăng trên Hình ảnh Việt Nam số 245, phát hành tháng 5 năm 1979

Những trang báo đăng trên Báo ảnh Việt Nam số 305, phát hành tháng 5 năm 1984
 

Trong 65 năm qua, những trang Báo ảnh Việt Nam về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn được khắc họa đậm nét, truyền đến bạn bè năm châu thông điệp về một dân tộc kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cần cù trong lao động xây dựng đất nước, giàu lòng nhân ái và có truyền thống lâu đời, một dân tộc yêu hòa bình và mong muốn là bạn của tất cả các dân tộc trên thế giới./.

Những trang báo đăng trên Báo ảnh Việt Nam số 425, phát hành tháng 5 năm 1994

Những trang báo đăng trên Báo ảnh Việt Nam số 485, phát hành tháng 5 năm 1999

Những trang báo đăng trên Báo ảnh Việt Nam số 605, phát hành tháng 5 năm 2009Bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi tặng Báo ảnh Việt Nam năm 2009Những trang báo đăng trên Báo ảnh Việt Nam số 665, phát hành tháng 5 năm 2014

 
Thực hiện: VNP

Đầu tư hạ tầng hàng không, kết nối phát triển kinh tế

Đầu tư hạ tầng hàng không, kết nối phát triển kinh tế

Trong những năm qua, hạ tầng hàng không ở Việt Nam được nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới với nhiều nguồn lực đầu tư của nhà nước và xã hội hóa, tuy nhiên vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, phát triển của quốc gia và quốc tế. Coi đây là một trong những đột phá nhằm thúc đẩy kinh tế, phát triển du lịch và thu hút đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Top