Những tác phẩm tóc hình bông hoa

Với bàn tay khéo léo và sự tìm tòi sáng tạo, nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Phát Trí đã biến những mái tóc thành những bông hoa đẹp mắt.

Nguyễn Phát Trí bắt đầu tạo mẫu tóc từ năm 2016. Xuất phát từ người yêu thích những loài hoa thấy  hoa là một chủ đề rất thích hợp để tạo hình trên tóc nên anh đã mày mò, nghiên cứu để tạo ra những tác phẩm tóc hình bông hoa khi Việt Nam cũng chưa có những thiết kế mái tóc đặc biệt như vậy./.

/MediaUpload/Video/2022/05/12/proshow-slideshow.mp4


Top