Tiêu điểm

Chiến tranh biên giới Việt - Trung tháng 2 năm 1979 qua những trang Báo ảnh Việt Nam

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh trên toàn tuyến biên giới phía Bắc trên lãnh thổ Việt Nam. Số báo tháng 3 năm 1979, với chức năng thông tin đối ngoại, Báo ảnh Việt Nam đã kịp thời có những bài báo, hình ảnh bằng các ngôn ngữ phát hành rộng khắp năm châu, đến đông đảo bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới thấy rõ cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ đất nước của quân và dân Việt Nam. 
Chúng tôi lần dở những trang đã nhuốm màu thời gian, những tít bài báo như còn nóng hổi “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “Trên từng mảnh đất thân yêu”, những hình ảnh tàn khốc của chiến tranh, những hình ảnh chiến đấu ngoan cường của quân và dân Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc.


40 năm trước, các phương tiện thông tin, truyền thông còn hạn chế thì những trang báo ảnh của Báo ảnh Việt Nam là một kênh thông tin kịp thời, quan trọng và hiệu quả để bạn bè thế giới hiểu đúng về cuộc chiến tranh tự vệ và lên tiếng ủng hộ Việt Nam giành được thắng lợi./. 

Thực hiện: Báo ảnh Việt Nam


Top