05/03/2017 16:57 GMT+7 Email Print Like 0

Ông Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các ĐH TPHCM

Lễ ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học TPHCM. Ảnh: SGGP
Chiều 3/3, UBND TPHCM tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn.

Theo quyết định của UBND TPHCM, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học (ĐH) bao gồm 46 trường đại học thành viên do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch.

Hội đồng Hiệu trưởng bao gồm 6 hội đồng theo các khối ngành: Sư phạm, sức khỏe, văn hóa - nghệ thuật - du lịch - xã hội và nhân văn, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, chính trị - pháp luật.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp UBND TPHCM chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung về việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn nhất cả nước và khu vực, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực và quốc tế.

Các nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng bao gồm: Góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo 7 chương trình đột phá của TPHCM giai đoạn 2015 - 2020, giúp UBND Thành phố xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giảng dạy; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước và xu thế phát triển của khu vực và quốc tế.

Tham mưu việc bố trí lại các trường đại học trên địa bàn theo quy hoạch phát triển và xây dựng cơ chế phối hợp đào tạo giữa các trường đại học và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn trong các lĩnh vực xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, thực tập, giải quyết việc làm cho sinh viên, cung ứng lao động qua đào tạo, kết hợp nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sát với nhu cầu thực tế…

Hội đồng giúp tư vấn định hướng hợp tác quốc tế với các trường đại học trong lĩnh vực ngành nghề trọng điểm bằng các mô hình, phương thức hợp tác như: chuyển giao công nghệ, công nhận chương trình, liên kết đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu khoa học, thực tập sinh viên, phát triển cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp giảng dạy…./.

Ngồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA