03/02/2020 11:32 GMT+7 Email Print Like 0

Đảng chỉ phục vụ lợi ích của dân tộc và Tổ quốc

90 mùa Xuân qua, cứ vào ngày 3/2 này, đất nước lại hân hoan kỷ niệm sự kiện trọng đại làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Chính đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng trong suốt chặng đường lịch sử qua, đã đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của nhân dân và gắn bó với sứ mệnh của cả dân tộc vì “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác… Vì lợi ích của Đảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc”, “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”.
Đã 90 mùa xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có uy tín, vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân và phong kiến tay sai với nhiều phong trào đấu tranh bất khuất, sáng ngời tinh thần yêu nước nhưng đều thất bại do chưa có một đường lối đúng đắn. Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ của chúng ta, dưới tên gọi Nguyễn Ái Quốc, trên đường bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước, đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin con đường cách mạng vô sản mà theo Người là con đường duy nhất cứu nước, giải phóng dân tộc. Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta có ngọn cờ dẫn đường chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc.

Sáng 3/2/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Ảnh: TTXVN


Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Đại biểu dự Lễ kỷ niệm thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Đồng chí đảng viên lão thành Hà Ký, 70 năm tuổi Đảng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Đảng viên trẻ Nguyễn Thuỳ Linh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện cho thế hệ thanh niên, tuổi trẻ cả nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Các đại biểu thực dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Các đại biểu quốc thế dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Đảng ra đời là bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. Đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Suốt 90 năm qua, con đường đi của dân tộc đầy gian nan, đất nước có lúc ở tình thế vô vàn khó khăn, nhưng Đảng ta với bản lĩnh vững vàng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc đã thật sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Vì vậy mà nhân dân luôn tin yêu, ủng hộ, kiên trì đi theo sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thực tiễn 90 năm qua chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; quá trình ấy Đảng được tôi luyện, không ngừng trưởng thành, ngày càng giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc Việt Nam. Trải qua cuộc trường chinh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; chính trị xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế đất nước không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. Đây là kết quả quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; đồng thời khẳng định sự gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nguồn gốc sức mạnh của Đảng.


Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Trong ảnh: Vùng chè tại Lâm Đồng.
Ảnh: Quang Quyết – TTXVN


Khu vực nông nghiệp của Việt Nam phát triển khá ổn định; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn có sự chuyển biến quan trọng. Xuất khẩu càphê, cao su, hạt điều, hạt tiêu, thủy sản với khối lượng lớn đứng thứ hạng cao trên thế giới. Trong ảnh: Thủy sản là một trong các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất của Việt Nam trong những năm đổi mới. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã có những đóng góp quan trọng
vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm và xuất khẩu.
Trong ảnh: Dây chuyền hàn khung xe ô tô tại Công ty ô tô Toyota Việt Nam, vốn đầu tư của Nhật Bản tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Danh Lam-TTXVN


Kinh tế tư nhân tăng nhanh về số lượng, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh, giải quyết việc làm, đóng góp ngày càng lớn vào GDP.
Trong ảnh: Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long tại Bãi Cháy, TP Hạ Long, (Quảng Ninh) - một trong 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm
do Tập đoàn Sun Group đầu tư trên cả 3 lĩnh vực đường không, đường thủy, đường bộ. Ảnh: TTXVN phát


Trong gần 35 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn hẳn thời kỳ trước đổi mới. ảnh: Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau
mỗi năm đóng góp trên 40% nguồn thu ngân sách và tạo ra hơn 30% việc làm cho lao động địa phương tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh – TTXVN


Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam từng bước hình thành, phát triển.
Trong ảnh: Dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Sau gần 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng với cơ sở vật chất-kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Trong ảnh: Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài 24,6 km được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã rút ngắn quãng đường từ Hạ Long đi Hà Nội từ 180 km xuống còn 130 km; từ Hạ Long đi Hải Phòng chỉ còn 25 km thay vì 75 km như trước đây. Ảnh: Trung Nguyên – TTXVN
Trong không khí hân hoan, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước bởi những kết quả đạt được rất đáng tự hào của năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, vượt qua những thách thức, tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực nhằm đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2020 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác.

Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, gửi trọn niềm tin vào con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, mỗi người hãy đặt quyết tâm như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong ngày đầu xuân năm mới: “Có đánh thức được tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ đất nước hay không, điều đó phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của toàn Đảng, toàn dân ta, của mỗi người Việt Nam chúng ta”./.
 
Bài VNP Tổng hợp - Ảnh: TTXVN
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA