Thomas Lymenstull - Người đào tạo nhiều học sinh Việt Nam học âm nhạc

Tiến sĩ, giảng viên piano Thomas Lymenstull (Học viện Nghệ thuật  Interlochen (Mỹ) không chỉ là nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới mà ông còn là nhà sư phạm uyên bác và nhân văn. Đặc biệt, những năm gần đây ông đã đào tạo nhiều học sinh Việt Nam theo học piano, hướng dẫn và  truyền cảm hứng cho các em những kỹ năng để làm chủ cây đàn và trở thành nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu.

Top