VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: 50 năm hợp tác

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ đã có từ lâu đời. Trong thời kỳ hiện đại, mối quan hệ giữa hai nước được hai vị lãnh đạo tiền bối kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng nền móng, khi Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru thăm hữu nghị Việt Nam ngay khi Thủ đô Hà Nội vừa được giải phóng (17/10/1954) và Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ (2/1958).

Mã nhúng

Link chia sẻ