Tiềm năng phát triển du lịch Quảng Tây

Nằm ở phía Nam Trung Quốc, có đường biên giới với 4 tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam, tỉnh Quảng Tây có nhiều tiềm năng phát triển du lịch hoang sơ gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cũng như thúc đẩy hợp tác về du lịch văn hóa, nông nghiệp, thương mại. Trong 60 năm qua tỉnh này đã có sự chuyển mình rõ rệt, tạo đà thuận lợi để có những đột phá ở tương lai không xa.

Mã nhúng

Link chia sẻ