Thành đá nhà Hồ

Thành nhà Hồ (hay còn gọi là thành Tây Đô, thành Tây Giai) thuộc địa phận hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, ở phía Tây thành phố Thanh Hóa. Với hơn 600 tuổi, trải bao mưa nắng, biến cố thăng trầm lịch sử, tòa thành đá này trở thành một chứng tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc... đặc biệt của Việt Nam. Thành nhà Hồ là biểu tượng nổi bật về sự hòa hợp, tiếp thu thành tựu kiến trúc Việt Nam, thể hiện độc đáo sự kết hợp truyền thống xây thành của Việt Nam, Đông Nam Á và Đông Á.

Mã nhúng

Link chia sẻ