THĂM PHIM TRƯỜNG KONG SKULL ISLAND

Bối cảnh phim trường làng thổ dân trong phim Kong: Skull Island đã được phục dựng tại khu du lịch Tràng An (Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình) và mở cửa cho du khách tham quan.

Mã nhúng

Link chia sẻ