Quê hương nhìn từ trên cao

Cuối mỗi buổi sáng, tôi có thói quen vào xem bộ ảnh Daily Doze của ngày hôm đó, một tín hiệu vui là tên các tác giả Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều, được chọn đã khó, được chọn thường xuyên lại càng hiếm hoi, thế nên tác giả Trung Phạm (Phạm Huy Trung) với 32 ảnh Daily Dozen, đã thật sự tạo ấn tượng với cộng đồng chơi Yourshot qua những góc nhìn từ trên cao.

Mã nhúng

Link chia sẻ