Video

Người Giữ Hồn Đàn Đá

Thuở xa xưa, đại ngàn Tây Nguyên là vùng đất tự trị của những tộc người sơ khai như Ê Đê, Gia Rai, Mơ Nông, Ba Na, Mạ…Trãi qua quá trình lịch sữ lâu dài, các tộc người nơi đây đã sáng tạo, bảo lưu những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể hết sức phong phú và độc đáo. Những giá trị đó được thể hiện sinh động trong các lễ hội, tín ngưỡng, phong tục, nghệ thuật trang trí và đặc biệt là trong âm nhạc, các nhạc cụ truyền thống diễn xướng dân gian đã tạo nên một bản sắc rất riêng. Và lẽ tất nhiên khi nhắc đến nhạc khí của người xưa trong buổi bình minh lịch sữ trên mãnh đất Tây Nguyên huyền ảo không thể không nhắc đến những bộ đàn đá của người tây nguyên.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top