Nghề làm hương ở Phia Thắp

Làng Phia Thắp, xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng được biết đến bởi nghề làm hương truyền thống từ bao đời nay, đã và đang được người Nùng nơi đây giữ gìn, phát huy. Hơn 50 hộ dân người Nùng làng Phia Thắp vẫn duy trì được nghề làm hương sạch, thủ công lâu đời.Họ chẻ mai bằng tay, vót nhỏ, tròn đều, dù việc này có thể thay bằng máy. Hương Phia Thắp hoàn toàn không dùng hóa chất, lá cây bầu hắt phơi khô, nghiền thành bột làm chất kết dính, gỗ thông mục nghiền nát để tạo màu, mùn cưa được dùng làm chất đốt.

Mã nhúng

Link chia sẻ