Nghề kim hoàn phố Hàng Bạc

Hàng Bạc là một phố nổi tiếng trong 36 phố cổ của Thăng Long - Hà Nội. Từ thời xa xưa, đây là khu vực thương mại sầm uất, có nghề kim hoàn đặc sắc. Phố Hàng Bạc được hình thành từ thế kỷ 18. Nghề vàng bạc ở đây do Lưu Xuân Tín, người làng Châu Khê (Hải Dương), làm Thượng thư triều Lê Thành Tông (thế kỷ XVI) sáng lập. Sau khi được nhà vua cho phép mở lò đúc bạc thành nén cho triều đình, ông đem người trong họ hàng và người làng ra Thăng Long mở phường đúc bạc. Ngày trước, phố Hàng Bạc có 3 nghề khác nhau: Nghề đúc bạc nén, nghề kim hoàn và nghề đổi tiền. Tuy nhiên, nghề đổi tiền và đúc bạc nén không tồn tại nữa lâu vì tiền đồng tiền kẽm không còn tồn tại trên thị trường.

Mã nhúng

Link chia sẻ