Mùa Xuân đi trảy hội Lim

Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu tháng Giêng Âm lịch sau Tết Nguyên Đán, du khách khắp nơi và Phật tử lại trở về với Hội Lim, với mảnh đất của các liền anh liền chị quan họ, cùng trảy hội đầu Xuân và cùng lắng lòng thưởng thức những câu hát quen thuộc “người ơi người ở đừng về”

Mã nhúng

Link chia sẻ