Miếu Phù Châu trên dòng Vàm Thuật

Giữa bốn bề sông nước, miếu Phù Châu tồn tại hơn hai thế kỷ qua trên dòng Vàm Thuật thực sự là một công trình tín ngưỡng có kiến trúc độc đáo của Tp. Hồ Chí Minh. Miếu Phù Châu, còn gọi là miếu Nổi nằm trên cồn đất nhỏ diện tích khoảng 2.500m2 được hình thành vào khoảng cuối thế kỷ 18. Miếu có vị thế độc đáo ở giữa dòng Vàm Thuật (xưa gọi Bến Cát) khi một bên bờ Tây là khu dân cư (phường 5, Gò Vấp), bờ Đông là vùng chuyên canh (phường An Phú Đông, quận 12), bao gồm cả hai bến đò Miếu Nổi và Bến Cát. Điều đặc biệt là khu vực này đến nay vẫn còn lưu giữ đôi chút khung cảnh miệt vườn của vùng đất Gia Định xưa.

Mã nhúng

Link chia sẻ