Hội làng Đồng Kỵ

Tương truyền, vào thời Hùng Vương thứ 6, có tướng Thiên Cương về làng Đồng Kỵ (Từ Sơn – Bắc Ninh) chiêu quân giúp vua Hùng đánh giặc. Khi thắng giặc, Thiên Cương dẫn đoàn quân thắng trận trở về và làng mở hội khao quân rước pháo. Tập tục đó vẫn được dân làng Đồng Kỵ duy trì, cho đến ngày nay Hội rước pháo Đồng Kỵ đã trở thành lễ hội vui nhộn vùng Kinh Bắc./.

Mã nhúng

Link chia sẻ