Video

Đoàn kết, chúng ta nhất định thắng

Đại dịch ở quy mô chưa từng có tiền lệ, là điều mọi người Việt Nam và trên thế giới không ai nghĩ trước và mong muốn điều này xảy ra. Đây là thời khắc hết sức quan trọng với Việt Nam và cả thế giới. Hàng ngàn người vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Biết bao nhiêu bác sĩ, nhân viên y tế quả cảm dấn thân trong đại dịch. Biết bao con người đang phải làm việc “không có ngày, không có đêm”./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top