Cuộc sống Việt qua ống kính

Con người, cuộc sống, phong cảnh nhiều vùng đất Việt Nam đã được ghi lại từ lòng đam mê với nhiếp ảnh trong các chuyến đi sáng tác của các nữ nhiếp ảnh Tp. Hồ Chí Minh 5 năm qua. Những tác phẩm xuất sắc nhất được giới thiệu tại Triển lãm “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh Nữ TP. Hồ Chí Minh lần 8”.

Mã nhúng

Link chia sẻ