Chế tác bạc của người Nùng

Người Nùng ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) biết chế tác trang sức bạc có hàng nghìn, những người biết chế tác các hoa văn cổ trên bạc chỉ còn lác đác vài người. Song người biết chế tác 12 bộ trang sức bạc theo văn hóa truyền thống của người Nùng dùng trong đám cưới thì chỉ còn mỗi ông già Cháng Thanh Tờ sống trên đỉnh núi Pờ Ly Ngài.

Mã nhúng

Link chia sẻ