Video

BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ SỚM, TỪ XA

Thế kỷ 21 được gọi là “Thế kỷ của biển và đại dương”. Khai thác biển đã trở thành vấn đề quan trọng mang tính chiến lược của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một quốc gia ven biển nằm ở bờ Tây của Biển Đông lại càng không thể không quan tâm đến vấn đề quan trọng đó. Không gian biển đã đóng góp hơn 50% GDP cho Việt Nam và trong tương lai tỷ trọng này sẽ ngày càng cao khi “nền kinh tế xanh dương” (Blue Economy) càng được chú trọng. Tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Đông Nam Á chính là nơi đan xen lợi ích chiến lược của nhiều cường quốc. Ở đây vẫn luôn phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, cụ thể đó là tranh chấp về chủ quyền, lãnh thổ trên biển; sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn tại khu vực; sự đe dọa của các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, nhất là khủng bố và an toàn hàng hải;…
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top