Video

75 năm Thông tấn xã Việt Nam - Dòng thông tin chính thống không ngừng chảy

75 năm trước, ngày 15/9/1945, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai (Hà Nội), Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam - TTXVN) đã phát ra toàn thế giới toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua bản tin tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Đây là sự kiện chính thức đánh dấu sự ra đời của cơ quan thông tấn của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các thế hệ làm báo của TTXVN vô cùng tự hào bởi trước đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người duyệt bản tin đầu tiên mà còn là người đã đặt tên Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), TTXVN ngày nay. Trong suốt lịch sử hình thành, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, những người làm báo TTXVN luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thậm chí hy sinh xương máu để truyền đi dòng thông tin liên tục, thể hiện quan điểm của Đảng, chính sách của Chính phủ, nguyện vọng của nhân dân tới hệ thống báo chí và công chúng trong và ngoài nước. Có thể khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, thông tin của TTXVN luôn hướng tới mục tiêu: độc lập, tự do, hòa bình và phát triển của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. (Theo Vnews)
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top