16/01/2016 07:23 GMT+7 Email Print Like 0

Trưng bày hơn 800 sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng Sản Việt Nam. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Triển lãm sách, tư liệu chủ đề "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" đã khai mạc sáng 15/1 tại Hà Nội, giới thiệu đến công chúng hơn 800 sách, tư liệu, tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 11 kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế. Triển lãm cũng trưng bày một số hồi ký và tư liệu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ cùng nhiều bài viết, bài nói chuyện đã được tập hợp, in thành sách.

Sách, tư liệu của triển lãm "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" được trưng bày theo bốn nội dung. Đầu tiên là các tư liệu liên quan đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX với các cuộc khởi nghĩa, những điều kiện, nhân tố dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phần này nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930; Chánh cương, Điều lệ, Sách lược vắn tắt của Đảng trong những ngày đầu thành lập...

Phần hai của triển lãm giới thiệu các tư liệu, sách về nội dung Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các tư liệu trong phần này nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam thực hiện sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc; các bài nói chuyện, bài viết của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền...

Phần tiếp theo trưng bày các tư liệu nghiên cứu, giới thiệu, tổng kết và đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong 30 năm đổi mới...

Phần thứ tư nhấn mạnh nội dung "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" được thể hiện bằng cương lĩnh, đường lối, chính sách, văn kiện, Nghị quyết của Đảng qua 11 kỳ đại hội, từ Đại hội lần đầu tiên vào năm 1935 cho đến Đại hội XI vào năm 2011; cuộc đời và sự nghiệp của các tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội...

Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" diễn ra tại Thư viện quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội) đến hết ngày 25/2 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016)./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA