25/08/2015 07:11 GMT+7 Email Print Like 0

Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

Ngành Tư pháp vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Ngày 24/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển của ngành Tư pháp trong suốt 70 năm qua khi đã đồng hành cùng cả nước trên suốt chặng đường đấu tranh của toàn thể dân tộc.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đánh giá cao vai trò của ngành Tư pháp trong việc triển khai các chiến lược về cải cách pháp luật; giải quyết tranh chấp quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, ngành tư pháp cũng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần phải được kịp thời rút kinh nghiệm và có giải pháp tích cực khắc phục.

Tổng Bí thư chỉ rõ một trong những bài học kinh nghiệm chung của các ngành, các cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó có ngành tư pháp, đó là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tuỵ với công việc mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở Bộ Tư pháp cần “bám sát đường lối, chủ trương của Đảng; bảo vệ chủ quyền, quyền công dân và con người; phát hiện và đề xuất với Chính phủ những chính sách pháp lý phù hợi với thực tiễn; đồng thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện thể chế giai đoạn đến năm 2020.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bất luận hoàn cảnh nào, ngành tư pháp phải kiên định lập trường tư tưởng, luôn giữ vững mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống luật pháp của ​Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 đã đề cao việc phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư lưu ý, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức có ý thức chấp hành đúng pháp luật; nâng cao hơn nữa ý thức gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng "phép vua thua lệ làng," thói quen tùy tiện, bệnh quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân khi giải quyết công việc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư Pháp Hà Hùng Cường đã tóm lược lại lịch sử 70 năm qua của ngành Tư Pháp, đồng thời nhấn mạnh vào vai trò của ngành đối với sự nghiệp phát triển của đất nước.

Theo Bộ Trưởng Hà Hùng Cường, với vị thế là cơ quan trọng yếu của Chính phủ trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và quản lý Nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục hành trình củng cố vững chắc những thành quả đổi mới của gia đoạn trước, đồng thời bắt đầu triển khai những nhiệm vụ mới đã và đang được định hướng trong Chiến lược phát triển ngành Tư pháp trong bối cảnh hiện nay.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước cho ngành tư pháp, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của ngành vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Huân chương các hạng cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp./.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA