29/12/2015 07:32 GMT+7 Email Print Like 0

Tổng Bí thư chủ trì phiên thứ 9 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày 28/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp Phiên thứ 9. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Phiên họp này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thảo luận về kết quả thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư-Trưởng ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 8; kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, Tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay; kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội tại địa phương; tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; sơ kết 3 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo...

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận về chương trình công tác trọng tâm năm 2016, tập trung vào chín nhóm giải pháp. Trong đó nhấn mạnh năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, do đó công tác phòng chống tham nhũng cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhất là những nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng; khẩn trương ban hành và thực hiện “Quy định về cơ chế chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin về phòng chống tham nhũng cho báo chí; kịp thời khen thưởng, động viên và có biện pháp bảo vệ những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện và đấu tranh với hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định về quản lý kinh tế-xã hội để phòng chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong phòng chống tham nhũng...

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều khâu, nhiều việc phải làm, nhưng phải đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật; phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Một trong những mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng chính là ngăn ngừa, phòng chống cho được tệ nạn hư hỏng, suy thoái, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Tổng Bí thư nhất trí với ý kiến đánh giá chung của các thành viên về tình hình tham nhũng đã có những chuyển biến theo hướng tích cực, rõ nét, tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn. Hoạt động của Ban Chỉ đạo rất quyết liệt, bài bản, nghiêm túc, nền nếp.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy, đặc biệt là việc xử lý các vụ án tham nhũng được tăng cường. Công tác kiểm tra, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, với việc lập các đoàn kiểm tra các tỉnh, một số bộ, ngành trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, quản lý kinh tế, những chỗ có chức, có quyền; qua đó chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc. Rồi công tác thông tin, tuyên truyền có tiến bộ, kết quả rõ rệt, tuyên truyền về luật pháp, về công tác phòng, chống tham nhũng chứ không chỉ các vụ án.

Tổng Bí thư nhấn mạnh càng làm, càng có thêm kinh nghiệm, từ thực tiễn cần đúc rút kinh nghiệm để sắp tới làm tốt hơn cả phòng và chống. Một số việc, một số khâu vẫn còn chậm; việc xử lý một số vụ trọng điểm chưa thật quyết liệt; phải dứt khoát làm theo luật, theo quy định. Khâu thu hồi tài sản, xử lý các vụ tham nhũng lớn thì đã rõ, nhưng tham nhũng vặt vẫn khó chịu, ngứa ngáy.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng. Mỗi người phải gương mẫu, trong sạch đã rồi mới chống tham nhũng được, mới phòng được; hết sức liêm khiết, trong sáng, thuộc bài; làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình tức là đúng vai; thuộc bài là thuộc luật pháp, thuộc cơ chế, chính sách, những quy định trong Đảng, đừng làm chồng chéo nhau, phối hợp cho tốt thì nhất định công việc sẽ tốt./.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA