Tin tức

VNPT sẽ triển khai mạng 5G ở tất cả 11 trung tâm huyện tại An Giang

UBND tỉnh An Giang và VNPT ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược viễn thông - công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN
Chiều 23/7, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức tổng kết 5 năm thỏa thuận hợp tác và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông - công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025.

Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên giai đoạn 2016-2020 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở hạ tầng viễn thông- công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước và từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh An Giang. Từ đó, nhiều ứng dụng, hệ thống công nghệ thông minh đã được áp dụng tại An Giang, tạo tiện ích trên nhiều lĩnh vực như các hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông, quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành, “Du lịch thông minh”, “Quản lý lưu trú trực tuyến”, phòng họp không giấy tờ, camera an ninh, phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, hệ sinh thái giáo dục thông minh 4.0… Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cũng được UBND tỉnh An Giang giao xây dựng Đề án “An Giang điện tử” với nhiều lĩnh vực như chính quyền điện tử, nông nghiệp, du lịch, an ninh an toàn, quy hoạch đô thị, giáo dục, y tế, giao thông, tài nguyên môi trường…

Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhấn mạnh: Tập đoàn sẽ giúp An Giang các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và phát triển đô thị thông minh; phát triển nguồn nhân lực viễn thông và công nghệ thông tin; hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin… Tập đoàn cũng sẽ hỗ trợ chính quyền tỉnh An Giang nâng cao chất lượng mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông-công nghệ thông tin cho các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung của tỉnh.

Giai đoạn 2020-2025, ngoài tiếp tục lắp, phát sóng mới các trạm 2G, 3G, 4G trên toàn tỉnh An Giang, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cũng sẽ triển khai mạng 5G ở các trung tâm 11/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang; triển khai khu công nghệ thông tin tập trung làm cơ sở để tỉnh phát động khởi nghiệp, kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin. Tập đoàn sẽ phối hợp với Sở Giáo dục, Sở Y tế tỉnh... tiếp tục triển khai giải pháp lớp học thông minh, thẻ học sinh thông minh; tích hợp quản lý y tế cơ sở về dân số, chăm sóc sức khỏe, phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân trên toàn tỉnh; chuyển đổi số chính quyền, tiến tới chính quyền số và triển khai hạ tầng, đào tạo phát triển thành lập khu công nghệ thông tin tập trung...

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ kết nối, tích hợp phần mềm chuyên ngành của các sở, ngành với cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử tỉnh để thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; phối hợp với ngành du lịch tỉnh triển khai hệ thống du lịch thông minh trên toàn tỉnh nhằm cung cấp các tiện ích thông minh cho người dân, khách du lịch; phối hợp với Công an tỉnh lắp đặt camera an ninh kết hợp xử phạt giao thông, phần mềm quản lý tạm trú, tạm vắng trực tuyến và ứng dụng tiếp nhận ứng cứu khẩn cấp, hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến....

Để thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục quan tâm hợp tác, hỗ trợ tỉnh An Giang trong việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang; đồng thời tư vấn, định hướng triển khai Khu công nghệ thông tin tập trung, tạo động lực để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Văn Phước yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương; các sở, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai với các chỉ tiêu cụ thể hàng năm, phù hợp với từng đơn vị theo Đề án An Giang điện tử và các nội dung theo chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang./.

TTXVN/VNP


Top