Tin tức

Vinh danh các công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chiều 25/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Tham dự Lễ công bố có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng đại diện tác giả, nhóm tác giả có công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam lần thứ 6, năm 2021 nhằm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ; tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống; lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan phối hợp, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những tác giả, nhóm tác giả có công trình được tuyển chọn và công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Kế thừa, phát huy kết quả từ 5 lần trước, năm nay Sách vàng Sáng tạo Việt Nam công bố và giới thiệu 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 151 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề xuất. Đặc biệt, lần đầu tiên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 vinh danh 6 công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu thuộc lĩnh vực xã hội - nhân văn, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 là những công trình tiêu biểu, có giá trị ứng dụng trong hoạt động thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt, có những sáng tạo khởi nguồn từ những người trực tiếp lao động sản xuất nhằm thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả; góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Báo cáo tình hình, kết quả tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học năm 2021, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 Phan Xuân Dũng cho biết, năm 2021, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã nhận được 151 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

76 công trình, giải pháp được công bố được chia theo các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông: 15 công trình; công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp: 14 công trình; sinh học phục vụ sản xuất, đời sống: 13 công trình; cơ khí tự động hóa: 9 công trình; giáo dục - đào tạo: 8 công trình; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên: 7 công trình; y tế: 7 công trình; công nghệ vật liệu: 3 công trình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao các công trình, sản phẩm được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc phát triển các phong trào thi đua sáng tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là một trong những giải pháp kịp thời nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế; đồng thời giới thiệu để nhân dân cả nước biết đến những thành tựu khoa học công nghệ tiêu biểu nhằm cổ vũ, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy trí tuệ của người Việt Nam, thi đua sáng tạo, đam mê khoa học, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, giai đoạn tới đây đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn về đổi mới sáng tạo. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Do đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được nâng cao hơn nữa về chất lượng, qua đó công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng, các phong trào thi đua sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo tới cộng đồng và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ, tạo động lực mạnh mẽ góp phần tích cực xây dựng đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cho các tác giả và nhóm tác giả được công bố và vinh danh trong "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2021. Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016-2021.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ trao Bằng khen của Bộ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016-2021./.

TTXVN/VNP


Top