Tin tức

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Tập trung đổi mới, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

Chiều 19/8, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập đơn vị (19/8/1987-19/8/2022) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Năm 2022 ghi dấu mốc 35 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - đơn vị đầu tiên và hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Ảnh: TTXVN  

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng tập thể Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề, nguồn lực có hạn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thời gian tới cần tập trung đổi mới, hoàn thiện phương pháp để vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới với từng nội dung cụ thể cho từng địa phương, bộ, ban, ngành… Viện cần có sự chuẩn bị chủ động về nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng không chỉ tại Viện, còn giúp xây dựng đội ngũ này trong toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị, trường bộ ngành trên toàn quốc.

Đối với công tác nghiên cứu, biên soạn tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cần làm kỹ lưỡng, bài bản, chắc chắn, bám sát tiêu chí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xứng đáng với sự giao phó của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chú trọng hoạt động hợp tác quốc tế, nhất là hoạt động trao đổi khoa học, giới thiệu công bố các tác phẩm của Hồ Chí Minh, về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng với các nước.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng, với niềm vinh dự, tự hào là đơn vị được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, có bề dày truyền thống và đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn tốt, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng sẽ tiếp tục là một trong những viện quan trọng nhất của Học viện, trở thành tập thể gương mẫu và người cán bộ giảng viên trường Đảng mẫu mực; hợp tác, đoàn kết chặt chẽ với các đơn vị trong hệ thống Học viện để hoàn thành thật sự xuất sắc các nhiệm vụ trước Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng gắn liền với sự phát triển của công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện là cơ quan duy nhất của quốc gia có nhiệm vụ chuyên nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Sự trưởng thành và những thành tựu của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng được khẳng định bằng những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top