Tin tức

UNICEF đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ và chăm sóc trẻ em


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiều 15/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam; ông Youssouf Adbel-Jelil, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, Chương trình phát triển Liên hợp quốc đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như vai trò và sự đóng góp của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc vì mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi của trẻ em tại Việt Nam. 

Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc Youssouf Adbel-Jelil đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chính phủ đã có hành động mạnh mẽ thể hiện bằng phiên họp trực tuyến toàn quốc ngày 6/8 vừa qua về công tác bảo vệ trẻ em trước các hành vi bạo lực, xâm hại và các nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của trẻ... 

Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho biết UNICEF đang phối hợp chặt chẽ với Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu về tác động xã hội khi thay đổi quy định độ tuổi trẻ em; hy vọng nghiên cứu này sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2018, lúc đó sẽ cung cấp những thông tin để hỗ trợ cho quá trình tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật của Việt Nam. 

Ông Youssouf Adbel-Jelil bày tỏ sự đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa UNICEF với Quốc hội Việt Nam; đồng thời khẳng định cam kết sẽ tiếp nối sự hợp tác mà hai bên đã tiến hành, cũng như sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho quá trình này. UNICEF coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2019.

Tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự cảm ơn và chia sẻ với ý kiến của ông Kamal Malhotra trong việc đưa ra khuyến nghị nhằm bảo vệ tốt hơn quyền trẻ em.

Nhấn mạnh Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và không bảo lưu bất kỳ điều khoản nào, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để thực hiện Công ước, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thực hiện đảm bảo quyền trẻ em bằng những việc làm cụ thể, từ xây dựng pháp luật đến việc Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quốc gia về trẻ em...

Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát huy đầy đủ quyền tham gia của trẻ em, với cách tiếp cận mới, Quốc hội đã sửa đổi toàn diện lần thứ hai và thông qua Luật Trẻ em năm 2016. Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng Luật Trẻ em là bảo đảm hội nhập quốc tế, hài hòa các quyền trẻ em và nguyên tắc trong Công ước của Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế khác có liên quan./. 


TTXVN/VNP


Top