Tin tức

Triển lãm tài liệu và hình ảnh Sóc Trăng - xưa và này

“Mùa vàng” trên quê hương Sóc Trăng - Ảnh: Đoàn Văn Ân
Nhân lễ hội lớn Óoc - Om - Bóc (10/11) diễn ra tại Sóc Trăng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng chủ trì, giao Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch Sóc Trăng tổ chức “Triển lãm tài liệu và hình ảnh Sóc Trăng - xưa và nay”.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng khoảng 250 tài liệu, bản đồ, ảnh từ kho lưu trữ quốc gia và hình ảnh do Bảo tàng Sóc Trăng cùng nhiều nhiếp ảnh gia Sóc Trăng cung cấp. Nội dung tài liệu, hình ảnh phản ánh tiến trình lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Ba Thắc - Ba Xuyên - Sóc Trăng từ thế kỷ XVII đến nay, được thể hiện qua ba nội dung chính:  “Sóc Trăng - vùng đất và con người”, “Sóc Trăng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc”, “Sóc Trăng trong quá trình xây dựng và phát triển”.

Thông qua tài liệu và hình ảnh tại triển lãm, người xem sẽ hiểu thêm về lịch sử tổ chức hành chính địa phương Sóc Trăng từ khi vương triều Nguyễn xác lập chủ quyền đối với vùng đất Ba Thắc vào thế kỷ XVII. Trong đó, có những tài liệu đã hình thành từ cách nay gần 200 năm và đã trở thành di sản của thế giới, như: Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới, Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới.

Triển lãm cũng giới thiệu tài liệu, bản đồ và hình ảnh về những diễn tiến chính trong quá trình xâm lược Việt Nam nói chung, vùng đất Sóc Trăng nói riêng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; công cuộc đấu tranh, kháng chiến cứu nước hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và quân dân Sóc Trăng kể từ đầu thập niên 20 của thế kỷ XX đến mùa Xuân năm 1975.

Đồng thời, qua tài liệu, hình ảnh, triển lãm giới thiệu những kết quả, thành tựu cơ bản trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Sóc Trăng từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, những nét văn hóa đặc sắc, phong phú với những di sản, lễ hội danh tiếng, phản ánh sự giao thoa văn hóa trong quá trình cộng cư của 3 dân tộc anh em Khmer - Việt - Hoa trên quê hương Sóc Trăng.

Triển lãm được khai mạc vào sáng ngày 5/11 tại Công viên Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng và phục vụ khách tham quan đến hết ngày 11/11./.

Thực hiện: Lê Minh


Top