Tin tức

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt việc tuyên truyền

Ngày 26/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết bước I công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh Kim Ngọc Thái cho biết, thực hiện Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và bám sát các hướng dẫn của Trung ương, đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của tỉnh cơ bản đã hoàn tất đúng về thời gian và luật định.

Các cấp ủy Đảng, các ngành, các địa phương và tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử sâu rộng và hiệu quả; tổ chức lựa chọn, hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn tốt, được cử tri nơi công tác và cư trú tín nhiệm cao. Đến nay không có công dân gửi thư khiếu nại.

Ông Kim Ngọc Thái đề nghị các cấp ủy Đảng, Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, nhất là tài liệu hỏi – đáp về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND bằng cả hai thứ tiếng Việt  - Khmer. Các đơn vị vũ trang, y tế trong tỉnh cần tăng cường kiểm tra, triển khai thực hiện chặt chẽ kế hoạch công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau bầu cử.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến nay tỉnh đã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu và thành lập 1.021 tổ bầu cử, hoàn thành lập và niêm yết danh sách cử tri toàn tỉnh gồm 796.692 người. Tỉnh cũng hoàn tất việc in ấn, cấp phát các tài liệu, biểu mẫu, như hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tiểu sử những người ứng cử; danh sách cử tri, thẻ cử tri, khẩu hiệu tuyền truyền, tài liệu hỏi – đáp,…

Qua hội nghị hiệp thương lần ba, tỉnh Trà Vinh có tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 10 (2 người do Trung ương giới thiệu) để bầu chọn 6 đại biểu; giới thiệu 83 người để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh; giới thiệu 485 người để bầu 288 đại biểu HĐND cấp huyện; giới thiệu 4.581 người để bầu 2.734 đại biểu HĐND cấp xã. Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND diễn ra từ ngày 4 đến 18/5.

Chiều 26/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri đến các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Sáng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, thông qua danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả của các lần hội nghị hiệp thương, tỉnh Tiền Giang có 100 ứng cử viên để bầu 61 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 22 đơn vị bầu cử.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đã thông qua Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc củ tri thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thống nhất với UBND tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri, để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử; chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại các đơn vị bầu cử. Sẽ có 60 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội được tổ chức tại 3 đơn vị bầu cử; 135 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tại 22 đơn vị bầu cử./.

TTXVN/VNP


Top