Tin tức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Văn phòng Chủ tịch nước nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN
Chiều 21/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và động viên cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước sáng kiến cải tiến kết hợp tổng kết công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; đồng thời ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất ngắn gọn, xúc tích của cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tại Hội nghị.

Biểu dương những kết quả Văn phòng Chủ tịch nước đã đạt được trong năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác Văn phòng - cơ quan tham mưu chiến lược, đề xuất chủ trương, biện pháp, kiến nghị công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước đã được pháp luật quy định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ, viên chức, người lao động của Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng phấn đấu để làm tốt công tác chuyên môn; đồng thời lưu ý mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, “phải có trình độ, bản lĩnh trí tuệ và phương pháp làm việc phù hợp để tham mưu được, tham mưu đúng”.

Đề cao vai trò của các văn phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên bàn bạc để phối hợp triển khai kế hoạch công tác, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cùng với sự phấn đấu của mỗi cá nhân, Văn phòng Chủ tịch nước có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, quan tâm đến chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động, đảm bảo công tác chuyên môn đi đôi với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Nhân dịp đầu năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Bước sang năm mới, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tràn đầy niềm tin, đưa Văn phòng Chủ tịch nước bước vào giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả hoạt động đối nội, đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước.

Về công tác chuyên môn, Văn phòng Chủ tịch nước tham mưu, phục vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác tham mưu, phục vụ trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tài vụ đạt nhiều kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh đó, Văn phòng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong năm 2020. Các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong năm qua góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảng ủy - lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ triển khai, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 đề ra, hoàn thành có chất lượng đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2025-2025. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, bảo đảm mục đích, yêu cầu; tiếp tục đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đã bám sát yêu cầu và tình hình thực tiễn, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội. Nội bộ cơ quan, đảng bộ giữ vững đoàn kết; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định thực hiện mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Văn phòng tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, triển khai thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Trong đó, Văn phòng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nhạy bén với thực tiễn, nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội và đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước./.

TTXVN/VNP


Top