Tin tức

Tiếp tục khai thác những thế mạnh của đối ngoại nhân dân

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Ngày 16/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Gần 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương đã tham dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị cho thấy, năm 2018, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều bất ổn, bất định, phức tạp, khó lường, tình hình trong nước mặc dù về cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu, song vẫn còn nhiều khó khăn. 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân đã triển khai tích cực, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, hỗ trợ đắc lực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần vào thành công chung trong công tác đối ngoại của cả nước. 

Các hoạt động đối ngoại nhân dân đã được triển khai đồng bộ và đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước. 

Bên cạnh đó, các đoàn thể, tổ chức nhân dân cũng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế-xã hội; tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; vận động, đoàn kết tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài và tăng cường công tác thông tin đối ngoại. Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng quy củ, nền nếp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cần tiếp tục khai thác tốt hơn những thế mạnh của đối ngoại nhân dân. Đó là khả năng tạo nền tảng sâu rộng, bền chặt giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, tạo chất keo gắn bó và chất xúc tác quan trọng cho quan hệ giữa nước ta với các nước.

Đối ngoại nhân dân cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận nhằm tăng cường hợp tác và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các viện trợ phi chính phủ, phục vụ thiết thực phát triển kinh tế-xã hội trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, đào tạo nhân lực; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực về vốn, công nghệ và nhân lực thông qua việc mở rộng sự tham gia của các thành phần trong xã hội, trong đó có doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lưu ý, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, nhất là trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ đang tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ về công cụ, hình thức truyền thông, tăng tính hấp dẫn của ấn phẩm tuyên truyền, tạo sức lan tỏa, kết nối với nhân dân quốc tế; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị, Ban Đối ngoại Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các bộ, ngành liên quan cần tăng cường công tác tham mưu, tổng kết kịp thời cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược dài hạn cho công tác đối ngoại nhân dân, nhất là trong bối cảnh nước ta đang chuẩn bị xây dựng đường lối đối ngoại Đại hội XIII.

Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và đầu tư... khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại nhân dân trên tinh thần tuân thủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không tạo ra “khoảng trống” về quản lý Nhà nước; cần bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức. 

Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; phối hợp và có sự phân vai giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân với nhau trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đối ngoại nhân dân cần chú trọng đổi mới tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực trên tinh thần tinh gọn, hiệu quả song phải đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc hội nghị, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã thay mặt đại biểu dự Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và phát động thi đua công tác đối ngoại nhân dân năm 2019.

Nhân dịp này, 10 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân”; 4 tập thể được nhận Cờ thi đua trong công tác Đối ngoại nhân dân năm 2018; 20 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen trong công tác Đối ngoại nhân dân năm 2018./.

TTXVN/VNP


Top