Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch phải tìm được động lực mới cho phát triển

Sáng 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  

Dự họp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ. Dự họp tại điểm cầu các địa phương có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND của 63 tỉnh, thành phố.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia; Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, các bộ, ngành đã báo cáo về tổ chức triển khai lập các quy hoạch và công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cho ý kiến về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận sôi nổi về tình hình triển khai lập quy hoạch; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; cho ý kiến về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, các đại biểu trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai lập các quy hoạch; tiếp thu ý kiến về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác quy hoạch đã được đẩy mạnh và đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt là việc hoàn thiện thể chế về công tác quy hoạch. Trong đó, Quốc hội đã ban hành Luật Quy hoạch; Chính phủ có các nghị định, nghị quyết liên quan công tác quy hoạch. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung cho công tác xây dựng quy hoạch. Tuy nhiên, tiến độ quy hoạch vẫn chưa được như kế hoạch đề ra; chất lượng quy hoạch vẫn còn những băn khoăn.

Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân của thực tế trên có cả do khách quan như ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cơ sở dữ liệu mang tính hệ thống phục vụ công tác quy hoạch còn thiếu và chủ quan; song nguyên nhân chủ quan là chính, do nhận thức của các cấp ủy, chính quyền các cấp chưa đúng tầm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức, đầu tư cho công tác quy hoạch còn hạn chế, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chưa hợp lý, khoa học và chưa mang lại hiệu quả cao; các quy định về quy hoạch còn có những vướng mắc.

Trên cơ sở phân tích tình hình và ý kiến của các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022; tập trung cao độ công sức, trí tuệ, nguồn lực, thời gian cho công tác quy hoạch để đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu công tác quy hoạch phải đi trước một bước; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, cụ thể là cương lĩnh, hiến pháp, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cấp, các ngành, địa phương. Bên cạnh đó, quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phải bám sát thực tế, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn; quy hoạch đảm bảo ổn định, nhưng thích ứng linh hoạt. “Có quy hoạch tốt mới có dự án tốt, có dự án tốt mới có nhà đầu tư tốt”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Quy hoạch phải khả thi, tìm ra và phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời chỉ ra mâu thuẫn, yếu kém, khó khăn, thách thức để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp hóa giải, thúc đẩy phát triển cả phạm vi quốc gia và từng bộ, ngành, địa phương.

Quy hoạch phải phát huy cao độ tính độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của mỗi bộ, ngành, địa phương và quốc gia; lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá; kết hợp hài hòa, hợp lý giữa nội lực và ngoại lực; giữa tính độc lập, tự chủ và hội nhập.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ, các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan dân cử trong thẩm định, phê duyệt quy hoạch để vừa đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng. Lựa chọn những nhà thầu tư vấn tốt gồm cả nhà thầu tư vấn trong nước và nước ngoài; đồng thời lắng nghe nhiều chiều để tranh thủ ý kiến, trí tuệ của các giới, các nhà khoa học, nhà quản lý, người dân, doanh nghiệp...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lập các tổ giúp việc chuyên trách, làm việc chuyên nghiệp về công tác quy hoạch; cử đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia để thuận lợi cho việc khai thác dữ liệu chung phục vụ công tác quy hoạch. Các bộ, ngành chủ động theo chức năng, nhiệm vụ xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng quy hoạch, dứt khoát không để ách tắc về mặt hành chính. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ để xem xét. “Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp để công tác quy hoạch được thực hiện đúng quy định, chống bệnh hình thức, đảm bảo chất lượng, hiệu quả”, Thủ tướng chỉ rõ.

Về quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu thêm về phân vùng quy hoạch nhằm tìm động lực mới cho phát triển các vùng. Quy hoạch quốc gia phải bao quát, cân đối hài hòa tổng thể giữa các bộ, ngành, địa phương; giữa kinh tế, văn hóa, xã hội; không hy sinh an sinh, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; đưa ra được nhiệm vụ, giải pháp, chính sách đột phá để mọi người dân đều được hưởng lợi. Quy hoạch tổng thể quốc gia phải gắn với sự phát triển của khu vực và thế giới; xác định Việt Nam sẽ phát triển như thế nào trong chuỗi mắt xích khu vực và thế giới./.

TTXVN/VNP


Top