Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19


Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 họp chiều 25/8. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chiều 25/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Lễ công bố Quyết định số 1438/QĐ-TTg, ngày 25/8/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định số 1438/QĐ-TTg, Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo còn có 10 thành viên khác gồm các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;  Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Y tế.

Theo Quyết định số 1438/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.

Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ: Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa; vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong nước, ngoài nước cho công tác phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các địa phương; kiểm tra, đôn đốc các ban, bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho địa phương phòng, chống dịch khi cần thiết.
Ban Chỉ đạo gồm 8 tiểu ban: Tiểu ban Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban An ninh trật tự xã hội do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban An sinh xã hội do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Tài chính, hậu cần do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Vận động và huy động xã hội do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Dân vận do Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Tiểu ban.

Tại lễ công bố Quyết định, các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát biểu báo cáo tình hình dịch bệnh, đồng thời bày tỏ rõ quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng cả nước đẩy lùi, kiềm chế, kiểm soát dịch COVID-19.

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 này bùng phát đã 4 tháng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp đã vào cuộc tích cực, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm tiếp tục thực hiện các chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là Nghị quyết số 30 của Quốc hội khóa XV; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn trong tình hình mới. Cái gì đã "chín", đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì triển khai ngay. Trên cơ sở đó, cùng với cơ sở chức năng, quyền hạn, của các bộ, ngành thì các bộ, ngành tích cực triển khai nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng lưu ý, các thành viên Ban Chỉ đạo bắt tay ngay vào công việc của mình, trong đó triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo các công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống COVID-19. Trong đó, tổ chức thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Khi thực hiện giãn cách xã hội, phải tranh thủ thời gian vàng để ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh.

Bảo đảm an sinh xã hội tốt cho mọi người dân, bảo đảm người dân không "thiếu ăn, thiếu mặc", mọi người dân được tiếp cận y tế mọi lúc, mọi nơi, một cách nhanh nhất. Việc xét nghiệm, tiêm vaccine và sử dụng thuốc trị COVID-19 cần tiếp tục đẩy mạnh trên tinh thần đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả, trong đó tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, ưu tiên cho các đối tượng như người trên 50 tuổi... Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an dân; không chỉ đảm bảo vật chất, mà phải chăm lo cả tinh thần cho nhân dân. Theo Thủ tướng, Việt Nam quan tâm, bảo đảm an toàn cho cả công dân nước ngoài tại Việt Nam, không có sự phân biệt người trong nước và nước ngoài.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta tập trung ưu tiên số 1 cho phòng, chống dịch, nhưng không quên các nhiệm vụ khác như bảo đảm chủ quyền an ninh quốc gia; xây dựng Đảng; phát triển sản xuất nếu bảo đảm an toàn... Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn, Ban Chỉ đạo và các thành viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản chất tốt đẹp của cán bộ, đảng viên, tất cả vì đất nước, vì nhân dân; phối hợp nhịp nhàng, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm tra; thường xuyên đúc kết, sơ kết, đánh giá, bổ sung điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Thủ tướng tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, doanh nghiệp, cả nước sẽ sớm kiềm chế được dịch bệnh./.

TTXVN/VNP


Top