Tin tức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Văn phòng Chính phủ phải tiên phong trong thi đua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Ngày 20/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức trọng thể kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Trải qua 75 năm phát triển và trưởng thành, với những tên gọi khác nhau với các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng giao qua từng thời kỳ, Văn phòng Chính phủ không ngừng tiếp nối truyền thống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình trong mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử đất nước.

Trong giai đoạn 2015-2020, Văn phòng Chính phủ tích cực hưởng ứng, triển khai hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tổ chức phát động 6 phong trào thi đua tại Văn phòng Chính phủ với khẩu hiệu, nội dung và giải pháp hành động cụ thể gắn liền với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế đất nước, chức năng, nhiệm vụ tại thời điểm phát động và hướng tới mục tiêu chung là phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được được Đảng, Nhà nước giao phó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ cũng như văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (ngày 28/8).

Thủ tướng đánh giá, trong những năm qua Văn phòng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu quả hoạt động của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, thời gian gần đây, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cho Thủ tướng chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh ở các địa phương, góp phần cùng cả nước vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên thế giới về phòng, chống dịch và không để đứt gãy nền kinh tế.

Thủ tướng nhận xét, trong bất cứ đơn vị nào, nhiều cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động Văn phòng Chính phủ làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy hết mình, không quản ngày đêm, điều kiện thời tiết để hoàn thành công việc được giao.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Văn phòng Chính phủ có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức phát động 6 phong trào thi đua với những khẩu hiệu, nội dung và giải pháp hành động cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó.

Nhắc đến giai đoạn lịch sử đầy thử thách, khó khăn hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu cần nhận diện sâu sắc, đánh giá đầy đủ về tình hình, cần có chiến lược và sách lược phù hợp. Trên cơ sở đường lối, nguyên tắc đổi mới của Đảng, Chính phủ kiên định chính sách để cải cách mạnh mẽ và linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vì lợi ích quốc gia, dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Đảng, Quốc hội đã đề ra, trước mắt là “mục tiêu kép” -  đẩy lùi dịch bệnh và không để đứt gãy các hoạt động kinh tế-xã hội, bảo đảm sự tăng trưởng dương.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình và bối cảnh đó đòi hỏi Văn phòng Chính phủ phải ngày càng làm tốt hơn chức năng tham mưu tổng hợp, trực tiếp giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, hiện đại, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đất nước. Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp “truyền và giữ lửa” tinh thần cải cách, xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ cần chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng những cơ chế, chính sách; thực hiện những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội của đất nước phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn trong từng thời kỳ, nhất là đối với tình hình phức tạp hiện nay.

Cùng với đó Văn phòng Chính phủ phải thực hiện tốt đồng thời cả 3 chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hoà, phối hợp tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, chống bệnh quan liêu xa dân; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ phải thường xuyên phối hợp có hiệu quả với các văn phòng Trung ương, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan; lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân và doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu kịp thời, khách quan, đúng quy định và nâng cao chất lượng của các văn bản, chính sách được ban hành; trong thẩm tra chính sách, phải chống được lợi ích nhóm.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng chỉ đạo cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chi thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ có tài, có tầm, đặc biệt là có đức, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ cần đề cao kỷ luật, kỷ cương công tác; tăng cường đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh".

Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan tiên phong trong phát động, thực hiện các phong trào thi đua; là cơ quan điển hình trong cả nước về tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ ngày nay phải nhận thức sâu sắc rằng chúng ta được công tác tại Văn phòng Chính phủ, được tham gia tham mưu, giúp việc, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm nặng nề và vẻ vang, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tin tưởng rằng Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang của Văn phòng Chính phủ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc tặng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thu Vân, trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan.

Tại Đại hội, Văn phòng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả”./.

TTXVN/VNP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2024

Ngày 24/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2024 để thảo luận, xem xét cho ý kiến đối với Dự án Luật Điện lực (sửa đổi); Dự án Luật Việc làm; Đề nghị xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp; Đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) và Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Top